Algemene inlichtingen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Gebruik van de Dienst: website

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

•                Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te     verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.

•                Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Nolo Vof, niet toegelaten “metatags” te   gebruiken.

•                Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of             ongewenste e-mails.

•                Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te            gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Nolo Vof. U mag             niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete               schriftelijke toelating daartoe.

•                Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te           kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en     voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Nolo Vof.

•                Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.

•                Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of               versturen.

•                Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om       te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Nolo Vof.

•                Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het           gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende           het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.

•                Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is              toegelaten.”

volledige detail gebruiksvoorwaarden: pdf-versie

Broekstraat 17B - 2220 Hallaar

HEIST-OP-DEN-BERG

Tel: 0485/95.01.80

Email: info@3V.immo

​BIV erkenning 505369 bemiddelaar-syndicus

VLABEL expert nalatenschappen

Schade-expert gebouwen

There's no place like your place!