Corona wet JustitieEr komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 9 maart 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een fysieke AV) kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen;


Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien. Bron: BIV/CIB/BS 24-12-2021

0 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

KB gepubliceerd inzake mede-eigendom

Gisteren werd het volmachtenbesluit (KB nr. 4 van 9 april 2020 inzake mede-eigendom in het kader van de strijd tegen Covid-19) gepubliceerd. Dit KB biedt een oplossing voor het uitstellen van de algem

Verbod op plaatsbezoeken!

Het is intussen voldoende gecommuniceerd dat plaatsbezoeken voor eenieder verboden zijn. Om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken, is het cruciaal om dit verbod str

Broekstraat 17B - 2220 Hallaar

HEIST-OP-DEN-BERG

Tel: 0485/95.01.80

Email: info@3V.immo

​BIV erkenning 505369 bemiddelaar-syndicus

VLABEL expert nalatenschappen

Schade-expert gebouwen

There's no place like your place!