• syndicus

KB gepubliceerd inzake mede-eigendom


Gisteren werd het volmachtenbesluit (KB nr. 4 van 9 april 2020 inzake mede-eigendom in het kader van de strijd tegen Covid-19) gepubliceerd. Dit KB biedt een oplossing voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook voor het probleem van de aflopende mandaten van syndici als gevolg van de corona-maatregelen (zie ook  BIV-Flash 10). De maatregelen in dit KB genomen gaan retroactief in vanaf 10 maart en gelden tot 3 mei, al kan deze periode verlengd worden. De veiligheidsvoorschriften laten niet toe dat een fysieke AV tijdens deze periode  plaatsvindt. Ze wordt uitgesteld naar een later tijdstip, nl. binnen de vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende AV. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften. AV's die sinds 10 maart nog rechtsgeldig werden gehouden behouden hun rechtsgeldigheid. Er bestaat nog altijd de mogelijkheid de AV schriftelijk te organiseren. Een schriftelijke AV kan enkel indien “alle” mede-eigenaars akkoord zijn. Eenparigheid is dus vereist! Let wel: beslissingen welke bij een authentieke akte moeten worden verleden kunnen niet op deze manier genomen worden. Een AV via virtuele weg (Skype, videoconference…) kan een schriftelijke procedure enkel ondersteunen, maar de schriftelijke procedure is vereist en eenieder dient akkoord te zijn.   Een AV enkel via videoconferentie kan op basis van de huidige wetgeving niet.

infobron: BIV

1 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Verbod op plaatsbezoeken!

Het is intussen voldoende gecommuniceerd dat plaatsbezoeken voor eenieder verboden zijn. Om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken, is het cruciaal om dit verbod str

Broekstraat 17B - 2220 Hallaar

HEIST-OP-DEN-BERG

Tel: 0485/95.01.80

Email: info@3V.immo

​BIV erkenning 505369 bemiddelaar-syndicus

VLABEL expert nalatenschappen

Schade-expert gebouwen

There's no place like your place!