• syndicus

Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

Persbericht van de Minister van Justitie Koen Geens


Algemene vergadering mede-eigendom

"De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken."


"De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden.

Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften."


1 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

KB gepubliceerd inzake mede-eigendom

Gisteren werd het volmachtenbesluit (KB nr. 4 van 9 april 2020 inzake mede-eigendom in het kader van de strijd tegen Covid-19) gepubliceerd. Dit KB biedt een oplossing voor het uitstellen van de algem

Verbod op plaatsbezoeken!

Het is intussen voldoende gecommuniceerd dat plaatsbezoeken voor eenieder verboden zijn. Om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken, is het cruciaal om dit verbod str

Broekstraat 17B - 2220 Hallaar

HEIST-OP-DEN-BERG

Tel: 0485/95.01.80

Email: info@3V.immo

​BIV erkenning 505369 bemiddelaar-syndicus

VLABEL expert nalatenschappen

Schade-expert gebouwen

There's no place like your place!