SYNDICUS

1/1

Nieuw in mede-eigendom?

Wij bieden u:

  • 100% professionaliteit

De Wet van 6 september 1993 bepaalt dat het beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden is aan door het BIV erkende professionele vastgoedmakelaars. Onze erkenningsnummer is BIV 505369. Wij zijn ook verzekerd voor onze beroepsaansprakelijkheid en worden tevens doorlopend bijgeschoold.

 

  • 100% transparantie

Wij voeren een open boekhouding.
Per residentie wordt een aparte rekening geopend op naam van de vereniging van mede-eigenaars (VME). Elke mede-eigenaar heeft bovendien bij ons het recht tot inzage in de boeken.  Zo blijven alle transacties overzichtelijk voor de mede-eigenaars.

 

  • 100% expertise

Wij specialiseren ons in zowel vastgoed- als aannemingen. Zo kan u op ons rekenen voor professionele aanpak bij schadegevallen, bij
discussies tussen mede-eigenaars onderling en met derden.
Hierdoor gaat geen tijd verloren en worden uw rechten maximaal veilig gesteld.

 

  • 100% comfort

We zorgen ervoor dat u met al uw vragen over mede-eigendom bij een gekwalificeerd persoon terecht komt. 

  

Wenst u een syndicus

- die het beheer van uw gebouw ter harte neemt?

- die duidelijk en transparant met u communiceert over de kosten en uitgaven?

- die voor u in de bres springt, zodat u zorgeloos kan genieten van uw leven in mede-eigendom?

- die reageert als u een vraag heeft?

- die de wet correct toepast?

- die ook de technische kant van uw gebouw begrijpt?

Overname van huidige syndicus?

Broekstraat 17B - 2220 Hallaar

HEIST-OP-DEN-BERG

Tel: 0485/95.01.80

Email: info@3V.immo

​BIV erkenning 505369 bemiddelaar-syndicus

VLABEL expert nalatenschappen

Schade-expert gebouwen

There's no place like your place!